AMA counseling
Voor wie
------------------
Counseling
------------------
Relatietherapie
------------------
Familie-
  opstellingen

------------------
Workshops
------------------
Contact
------------------
Links
------------------


 

Familieopstellingen

AMA counseling organiseert regelmatig dagen met familieopstellingen.

De oorsprong van familieopstellingen (ook wel systemisch werken) ligt bij Bert Hellinger. Het heeft tot doel verborgen belemmeringen zichtbaar te maken.

Ieder mens maakt deel uit van systemen. Zo komt iedereen voort uit een systeem van herkomst: het gezin waarin je bent opgegroeid en het familiesysteem van je vader en moeder. Ieder mens heeft ook een plek in dit systeem. Het is belangrijk om deze eigen plek te kennen en te accepteren.

Systemisch werk is een methode die zichtbaar maakt wat er in een systeem speelt. Het maakt je ervan bewust dat je deel uitmaakt van systemen die groter zijn dan jijzelf. Een opstelling is een ruimtelijke weergave van een systeem, bijvoorbeeld van je familie of de organisatie waarin je werkt. 

Vaak is er sprake van verstoring in het systeem. Door een opstelling kan zon verstoring opgeheven worden.

Een opstelling vindt plaats in een groep mensen. Er wordt uitgegaan van een vraag of probleem van een deelnemer.
De begeleider begint met het proberen helder te krijgen van de vraag van de deelnemer. Vervolgens besluit de begeleider wie of wat uit het systeem er opgesteld wordt.

Leden van het systeem worden vertegenwoordigd door representanten: andere deelnemers uit de groep die in de opstelling de plaats innemen van leden van het oorspronkelijke systeem. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om een representant voor de vader, de moeder, maar ook de deelnemer zelf op te stellen.

Ook abstractere zaken kunnen opgesteld worden, zoals een thema, of een land van herkomst.
Representanten die opgesteld staan ervaren op een gegeven moment dat ze deel zijn van het systeem, ze ervaren de emoties van de leden van het systeem.
De begeleider zal onderzoeken of het mogelijk is door interventies in het systeem de orde weer te herstellen. Deze herstelde orde heeft een helende werking voor alle leden van het systeem. 

Vragen of problemen, die je zou kunnen inbrengen bij een opstelling:

    - niet lekker in je vel zitten
    - niet goed bij je gevoel kunnen
    - problemen in werk of relatie
    - rouwverwerking
    - steeds terugkerende problemen of levensvragen
    - chronische klachten of angsten 

Voor eerstvolgende data klik hier